Styrdokument & kvalitetsverktyg

Lek Antistilla

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför, hur och vad det leder till.

Kvalitetsverktyg

Genom vårt systematiska kvalitetsarbete säkerställer vi att vårt arbete tar oss mot målen. Vi reflekterar över vad som har varit framgångsrikt och vad vi behöver utveckla. Vi ser varje barns utvecklingsresa och anpassar undervisningen så att den på bästa sätt stödjer och stimulerar individens och gruppens utveckling och lärande.

Styrdokument i förskolan

Förskolans läroplan (Lpfö 18) beskriver förskolans värdegrund, uppdrag mål och riktlinjer. I Antistillas arbetsplan beskriver pedagogerna hur de konkret arbetar med utgångspunkt i läroplanen. 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
n.camilton@antistilla.se  j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies