Vår historia

Lagnövallen och Antistilla har en lång, spännande och utvecklande resa som startade redan 1910 och som än idag 2023 är i full gång.

1910 till 1999

1910 Redan under 1910-talet var det skola på Lagnövallen vilken lades ner 1938.

1960 Lagnövallen köptes av Anders och Olle Schager på 60-taletoch donerades till KFUM:s gymnastik-avdelningar som under en lång tid använde den som träningsgård. 

1987 startade föräldrakooperativet Toivo i fastigheten som kallas för Gnetabo. Initiativtagare var föräldrar boende i närområdet. Chef för verksamheten var Ancie Lind.

1989 utökades verksamheten med lokaler på Lagnövallen.

1991 invigdes den nya gymnastikhallen byggd för elitgymnastik. Från 90-talet till en bit in på 2010- talet levde aktiviteten “Fångarna på Lagnövallen” med många besökare. 

1993 pågick diskussioner kring i vilken form Toivo skulle fortsätta att drivas. Personalkooperativ, kommunal regi, föräldrakooperativ eller föreningsdrivet var alternativen.

1994 övertog KFUMs gymnastikavdelningar driften av kooperativet och lades tillsammans med uthyrnings- och eventverksamhet  på Lagnövallen. Den mest populära aktiviteten var Fångarna på Lagnövallen. Namnet på förskolan blev Norra Lagnö Förskola.

1997 KFUM Värmdö bildades och övertog verksamheten i syfte att skapa ett större lokalt engagemang.

1998 diskuterades idén att utöka med skola. Ansökan skickades till skolverket.

1999 Norra Lagnö skola startades med elever från förskoleklass till årskurs 3. Ancie Lind axlade rollen som rektor.

2000 till idag

2002 Verksamheten lades över i ett av KFUM Värmdö helägt dotterbolag. Bolagets namn, Antistilla togs fram av Per Andrén. Ancie Lind utses till Vd.

2005 Stiftelsen Lagnövallen bildades och övertog ägandet av fastigheterna och bolaget för att skapa en långsiktig, stabil form, förvalta och utveckla arvet efter bröderna Schager och den verksamhet som växt fram sedan 60-talet och 1987. Antistilla och stiftelsen Lagnövallen styrelser arbetar med och förstärker och utvecklar inriktningen rörelse och formar fram visionen “en kropp och knopp i balans”.

2007 Firade vi 20 årsjubileum. En fest som hölls i Ösbyskolan med uppvisning av KFUM:s manliga elit, säckpipeblåsare och många kära gäster.

2008 Görs en ansökan om att få bygga en ny lokal för de yngsta barnen, en ersättningslokal för Gnetabo i syfte att förbättra arbetsmiljön för såväl barn som pedagoger. 

2011 Ann-Christin Häggström tillsätts som förskolechef och rektor. Lagnövallen tar i slutet av sommaren emot ca 120 akrobater i form av ett internationellt läger, som avslutades med en folkfest där allmänheten bjöds in till en storslagen show.

2013 Efter 7 år av överklaganden till byggnadsnämnden, länsrätten och förvaltningsrätten kan äntligen lokalen börja byggas.

2014 Kära gamla Gnetabo såldes och den 2 februari togs den nya lokalen som fick namnet Ängen i bruk.

2015 Ann-Christine lämnar över sitt uppdrag som förskolechef och rektor till Annika Edin.

2017 Verksamheten firar 30 årsjubileum! En fest som vi denna gång höll i vår egen gymnastikhall, dagen till ära pyntad med kristallkronor och fylld med nostalgi.

2018 Annika Edin återgår som lärare/enhetsledare för skolans arbetslag och Maj-Len Ehrnsten tillträder som förskolechef och rektor. Ancie Lind lämnar sin tjänst som vd och Josefin von Walden tillträder.

2020 Lämnar Maj-L Ehrnsten sitt uppdrag som rektor och ersätts av Nathalie Camilton. Skolan har nu ca 50 elever och förskolan ca 60 barn och ca 25 medarbetare. Antistillas styrelse och Stiftelsens styrelse förtydligar sina roller och nya ledamöter tillsätts.

2021 Nathalie Camilton ersätts under sin barnledighet av Liselotte Johanzon.

2022 En ny organisation tar vid där rektor svarar direkt till styrelsen. Nya styrelseledamöter tillsätts. 

2023 Nathalie Camilton ersätts under sin barnledighet av Kamilla Arlestrand.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
n.camilton@antistilla.se          j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies